Skip to content

Hållbarhet

Vad är skillnaden mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?

  • by

Det finns tre huvudtyper av hållbarhet: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Varje typ fokuserar på en annan aspekt av att upprätthålla mänskligt liv och välbefinnande. Ekologisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet handlar om att bevara planetens naturresurser så att även framtida generationer kan njuta av dem. Detta… Read More »Vad är skillnaden mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?

Hållbar utveckling och ekonomi

  • by

Hållbar utveckling har definierats på många olika sätt, men den mest använda definitionen kommer från Brundtlandkommissionen, som definierar hållbar utveckling som “att tillgodose den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov” För att uppnå en hållbar utveckling är… Read More »Hållbar utveckling och ekonomi