Skip to content

Miljö

Vad innebär ekologisk odling?

  • by

I korta drag är ekologisk mat schysstare mot djuren och jorden. Inga konstgjorda gödningsmedel används, samtidigt som odlingen ska öka den biologisk mångfalden. Regeringen har dessutom som mål att 30 procent av svensk jordbruk ska vara ekologisk år 2030. Hur går det till? Att handla… Read More »Vad innebär ekologisk odling?

Varför är ekologisk mat bra?

  • by

Grundprincipen med ekologiskt odlade produkter är att de påverkar miljön så lite som möjligt. I produktionen ska även djuren värnas om i högsta möjliga mån, samtidigt som skadliga ämnen ska förhindras. Förutom detta ingår en högre standard än vanligt, men också mål om att odlingen… Read More »Varför är ekologisk mat bra?