Skip to content

Ekonomi

Digitala lösningar – en väg mot ett hållbarare samhälle?

  • by

Digitala verktyg öppnar upp för många spännande möjligheter som kan bidra till ett hållbarare samhälle. Digitaliseringen kan öka energieffektiviteten och minska utsläpp av växthusgaser samt göra det lättare i vardagen för företagare. Även om stora bolag och företag ofta har potential att vara drivande i… Read More »Digitala lösningar – en väg mot ett hållbarare samhälle?

Hållbar utveckling och ekonomi

  • by

Hållbar utveckling har definierats på många olika sätt, men den mest använda definitionen kommer från Brundtlandkommissionen, som definierar hållbar utveckling som “att tillgodose den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov” För att uppnå en hållbar utveckling är… Read More »Hållbar utveckling och ekonomi