Skip to content

Ekonomi

Hållbar utveckling och ekonomi

  • by

Hållbar utveckling har definierats på många olika sätt, men den mest använda definitionen kommer från Brundtlandkommissionen, som definierar hållbar utveckling som “att tillgodose den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov” För att uppnå en hållbar utveckling är… Read More »Hållbar utveckling och ekonomi