Skip to content

Digitala lösningar – en väg mot ett hållbarare samhälle?

  • by

Digitala verktyg öppnar upp för många spännande möjligheter som kan bidra till ett hållbarare samhälle. Digitaliseringen kan öka energieffektiviteten och minska utsläpp av växthusgaser samt göra det lättare i vardagen för företagare. Även om stora bolag och företag ofta har potential att vara drivande i… Read More »Digitala lösningar – en väg mot ett hållbarare samhälle?

Vad är skillnaden mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?

  • by

Det finns tre huvudtyper av hållbarhet: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Varje typ fokuserar på en annan aspekt av att upprätthålla mänskligt liv och välbefinnande. Ekologisk hållbarhet Ekologisk hållbarhet handlar om att bevara planetens naturresurser så att även framtida generationer kan njuta av dem. Detta… Read More »Vad är skillnaden mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet?

Hållbar utveckling och ekonomi

  • by

Hållbar utveckling har definierats på många olika sätt, men den mest använda definitionen kommer från Brundtlandkommissionen, som definierar hållbar utveckling som “att tillgodose den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina egna behov” För att uppnå en hållbar utveckling är… Read More »Hållbar utveckling och ekonomi

Vad innebär ekologisk odling?

  • by

I korta drag är ekologisk mat schysstare mot djuren och jorden. Inga konstgjorda gödningsmedel används, samtidigt som odlingen ska öka den biologisk mångfalden. Regeringen har dessutom som mål att 30 procent av svensk jordbruk ska vara ekologisk år 2030. Hur går det till? Att handla… Read More »Vad innebär ekologisk odling?

Varför är ekologisk mat bra?

  • by

Grundprincipen med ekologiskt odlade produkter är att de påverkar miljön så lite som möjligt. I produktionen ska även djuren värnas om i högsta möjliga mån, samtidigt som skadliga ämnen ska förhindras. Förutom detta ingår en högre standard än vanligt, men också mål om att odlingen… Read More »Varför är ekologisk mat bra?