Skip to content

Digitala lösningar – en väg mot ett hållbarare samhälle?

  • by

Digitala verktyg öppnar upp för många spännande möjligheter som kan bidra till ett hållbarare samhälle. Digitaliseringen kan öka energieffektiviteten och minska utsläpp av växthusgaser samt göra det lättare i vardagen för företagare.

Även om stora bolag och företag ofta har potential att vara drivande i omställningen kan även mindre företag arbeta mer digitalt. Bland annat kan det bidra till mindre resor och hushålla effektivare med resurser.

Exempel – digitala tjänster öppnar upp för nya möjligheter

Digitala tjänster gör det möjligt att arbeta över regiongränser utan att resa. En digital redovisningsbyrå i Stockholm kan hjälpa företagare över hela Sverige. Det digitala arbetssättet gör det möjligt att få hjälp med bokföring, lönehantering och samtidigt få rådgivning. Valfriheten blir större och det går att få stöd i löpande ekonomiska frågor utan att behöva resa eller träffas fysiskt.

Företag har möjlighet tillgång till expert på ett helt nytt sätt. Ofta är det lättare än förväntat att införa digitala verktyg för exempelvis redovisning och fakturering än väntat. Även möten och arbetssätt kan bli mycket mer flexibla när digitala verktyg används. Det kan vara att kunna anställa rätt kompetens som bor på annan ort till att minska behovet av tjänsteresor.

Digital omställning kräver resurser

Samtidigt som en digital omställning kan bidra med att minska resor och ställa om arbetssätt kräver datatrafik enorma resurser. Det finns runt nio miljoner serverhallar och de står för runt 3 % av världens energibehov och behovet förväntas växa.

Det ställer krav på att energibehovet kommer från förnybar och hållbar energi. Därför finns det projekt som att nyttja spillvärme från serverhallar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *