Skip to content

Hur ska vi få ett mer jämställt samhälle?

  • by

I mångt och mycket är Sverige ett väldigt jämställt land. Det finns däremot mycket kvar att jobba med, särskilt när det gäller kvinnornas löner och hur de bedöms i samhället. Förutom detta är det fortfarande fler än ett kön som lider av ojämställdhet, något som bland annat märks genom att män har färre nära vänner, lider oftare av psykisk ohälsa, samt utsätts för våld i större utsträckning. Sedan får vi inte heller glömma könsneutrala personer som brottas dagligen med jämställdhetsproblem.

Jämställdhet är i grunden en fråga som handlar om mänskliga rättigheter. Det är också ett tydligt mål om att alla ska ha samma friheter, men även rätten att bli behandlad med respekt. Utöver detta ingår lika lön för samma insats, samt att konkurrensen inom arbetsmarknaden sker på samma villkor.

Åtgärder för att främja jämställdhet

Lyckligtvis har vi en regering som arbetar hårt med att det ska blir mer jämställt. Senast den 8:e juli 2022 höll de en pressträff där flera åtgärdsprogram framfördes, i synnerhet för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Några av förslagen var:

  • Fokus på särskilt sårbara grupper som Hbtqi, utrikes födda kvinnor, äldre och funktionsnedsatta
  • Hot och våld på nätet
  • Stöd för våldsutsatta även efter en separation
  • Fokus på våld i unga partnerrelationer

Vad du kan göra på egen hand

Trots att det hela tiden jobbas med jämställdhetsfrågor finns det många saker att hjälpa till med. En av dessa är att lyfta frågan på din arbetsplats, men du kan även stötta olika organisationer, eller engagera dig politiskt för att påverka.

Några konkreta förslag finner du nedan:

  • Bli jourvolontär
  • Diskutera normer med dina vänner och bekanta
  • Engagera dig i lokalföreningar
  • Skriv på olika upprop
  • Delta i diskussioner på sociala medier

Praktiskt exempel från verkligheten

De flesta cykelbanor markeras med en herrcykel i Sverige. Nyligen blev det ändring på saken genom att damcyklar användes istället, en idé som uppkom via Stockholms stad. Små saker som dessa kan göra samhället mer jämställt på sikt, särskilt om det får spridning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *