Skip to content

Vad innebär ekologisk odling?

  • by

I korta drag är ekologisk mat schysstare mot djuren och jorden. Inga konstgjorda gödningsmedel används, samtidigt som odlingen ska öka den biologisk mångfalden. Regeringen har dessutom som mål att 30 procent av svensk jordbruk ska vara ekologisk år 2030.

Hur går det till?

Att handla ekologiskt innebär att du som konsument kan värna om miljön. De produkter som produceras på detta vis innehåller inga genetiskt modifierade organismer, men metoder som bestrålning är också strikt förbjudet.

Utöver detta får bara några tillsatser användas, samt att alla varor måste märkas enligt riktlinjer från EU innan de får säljas.

För att beskriva det hela lite tydligare kan du ta en titt nedan:

  • Odlingen ska ha sin gång med naturliga resurser som kompost, naturgödsel eller gröngödsling.
  • Näringen ska ske via jorden.
  • Växtnäringen bör recirkuleras.
  • Förnyelsebara resurser används under hela förloppet.

Om du odlar hemma kan du bestämma nivån av ekologisk odling själv. Detta kan ske med KRAV-märkta odlingsjordar, men du kan även ersätta mineralgödsel med ko- eller hönsgödsel istället.

Är ekologiskt odlad mat nyttigare?

En vanlig missuppfattning är att odlingsprocesser påverkar näringsinnehållet av produkterna. Det finns inga konkreta skillnader när det gäller vitaminer eller eller mineraler, specifikt när det handlar om ekologisk kontra konventionellt odlad mat.

Inte heller bekämpningsmedlen som används i sedvanlig matproduktion är farliga för oss människor, så länge bönderna använder godkända sådana i rätt mängd. Jordbruksverket ställer även krav på att detta sköts genom tillsyn.

Du kan däremot få ett bättre samvete genom vetskapen att ekologiskt odlade matvaror bidrar till mindre klimatpåverkan, men även en mer naturlig skörd.

Ekologiskt brukad mark minskar

Dessvärre är det bara fyra län i Sverige som klarar regeringens mål om 30 procent ekologisk jordbruksmark. Idag ligger siffran för samtliga län på 20 procent, men enligt Jordbruksverket minskar arealen som ska ställas om till ekologisk odling. Detta har också skett för andra året i rad vilket är ett bakslag gällande slutmålet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *